İş İmkanı

1971 yılında İzmir’de kurulan Ulusu Hukuk Bürosu 40 yılı aşkın süredir Türkiye ve Türkiye dışında yerleşik müvekkillerine her türlü hukuki konuda danışmanlık ve yargıda temsile ilişkin hukuki hizmet vermektedir.

Çalışma Prensiplerimiz :

Yaptığımız işte başarının gerçek ölçüsünün müvekkillerimizin memnuniyeti olduğuna inanıyoruz. Her müvekkilimizin ihtiyaç ve beklentilerinin farklı olduğunun bilinciyle işin küçük-büyük, çözümü basit-zor olarak nitelemeden bilginin yanında yeterli ilgi ile neticelendirilmesi için çaba harcarız. Avukat müvekkil ilişkisinde temel karşılıklı güvendir. Bu nedenle müvekkilin çalışacağı hukuk bürosunu seçme hakkı gibi avukatın da müvekkili ve işi başlangıçta reddetme hakkı bulunmaktadır. Avukatlık sözleşmesi amaçlanan neticenin alınması için bir garanti sözleşmesi asla değildir, ancak amaçlanan neticenin alınması için gereken her türlü çabanın harcanacağının garanti edilmesidir.

Çalışma Alanlarımız :

Danışmanlık

Müvekkillerimize başta ticaret hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku, vergi ve idare hukuku mevzuatı olmak üzere her türlü hukuki konuda danışmanlık, bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti vermekteyiz.

Yurt içi ve yurtdışında yerleşik müvekkillerimizin devam eden veya ilk kez gerçekleştirecekleri yatırımlarla ilgili şirket kuruluşları, birleşme, devir satın almalar, mevzuatın resmi ve özel kurumlardan teminini şart koştuğu yetki, lisans, izin ve formalitelerin temini konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Müvekkillerimizin ihtiyacına yönelik sözleşmelerin düzenlenmesi ve/veya incelenmesi de verdiğimiz danışmanlık hizmetinin kapsamındadır.

Ayrıca uyuşmazlıkların adliye safhasına intikal etmeden güvenli ve icra edilebilir şekilde karşılıklı sulh yoluyla masrafsız olarak dostane çözümü veya Arabulucuk Kanunu ve/veya TOBB Tahkim Tüzüğünün düzenlediği süreçte uyuşmazlığın çözümü konusunda hukuki hizmet vermekteyiz.

Yargıda Temsil

Müvekkillerimize Adli Yargı Mahkemeleri (Hukuk ve Ceza Mahkemeleri), İdari Yargı Mahkemeleri (İdare ve Vergi Mahkemeleri) ve İcra İflas Dairelerine intikal etmiş, edecek hukuki ihtilaflara ilişkin dava ve işlerde yargılama sürecinin her safhasında avukatlık hizmeti vermekteyiz. Ağırlıklı olarak takip ettiğimiz davaların konuları aşağıdadır;

-       Ticari Sözleşmelerde Yüklenilen Edimlerin İfasından Kaynaklanan Davalar

-       Ticaret Şirketleri ve Ortaklıkların Faaliyet ve İşleyişinden Kaynaklanan Davalar

-       Taşıma Hukukundan Kaynaklanan Davalar

-       Bankacılık ve Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

-       İstisna Akdi ve İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

-       İş Hukukuna İlişkin Davalar

-       Fikri ve Sınai Haklar ve Rekabet Hukukuna İlişkin Davalar

-       Gayrimenkul Hukukundan Kaynaklanan Davalar

-       İcra İflas Hukukuna İlişkin Dava ve İcra Takipleri

-       Vergi ve Gümrük Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

-       İdarenin Eylem ve İşlemlerinden Kaynaklanan İptal ve Tazminat Davaları